Město Libavá - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Komise správy majetku a sociálních služeb byla radou obce zrušena ke dni 28.2.2017. Činnost, kterou vykonávala, přebírá v plném rozsahu Komise správy bytového fondu.

Komise správy bytového fondu byla radou obce zrušena. Rada obce tak učinila na žádost členů komise. Povinnosti komise bude vykonávat rada obce.

 

Pravidla a postup pronájmu obecních bytů

zde ke stažení

 

Pravidla pro uzavírání smluv o nájmu bytu

zde ke stažení

 

Směrnice pro drobné opravy č. 1_2016

zde ke stažení