Libavá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Publicita_Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu

Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu

 

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

czsf

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu

 

 

 

Zodpovídá: Správce Webu